szent kristóf logóAz Alapítvány fő célja súlyosan fogyatékos személyek élet-és lakhatási körülményeinek javítása, részükre szociális és lelki támogatás biztosítása, jogszabályban rögzítettek szerinti költségtérítés ellenében fogyatékos személyek intézményi elhelyezésének, gondozásának támogatása. Hátrányos helyzetűek és csökkent munkaképességűek foglalkoztatása, foglalkoztatásának elősegítése. Pályázatok kiírása, a fenti célok elérése érdekében pályázatokon való részvétel. Külföldi egyházakkal és társszervezetekkel, intézményekkel kapcsolattartás Együttműködés hasonló célú magyarországi szervezetekkel, megállapodás alapján önkormányzatokkal, illetve más hasonló intézményekkel.

Mindezeken túlmenően az alapítvány további célja a határokon túli magyarsággal való rendszeres kapcsolattartás és együttműködés lehetőségeinek megteremtése. Olyan tevékenységek támogatása és szervezése, amelyek elősegítik a magyarságtudat, az anyanyelvi kultúra ápolását, a hagyományos értékek bemutatását, továbbfejlesztését és megteremti az országhatároktól független kulturális információcserét, ami lehető legjobban szolgálja a határon kívül élő magyar kisebbség közösségi, kulturális felemelkedését.  Alapítványunk a következő feladatokat is ellátja:

 • kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)
 • sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport, sportélet)
 •  szabadidős és hobbitevékenység (pl. természethez kötődő szabadidős tevékenység, öregdiákok, ifjúsági és nyugdíjas szervezetek, gyűjtőtevékenység, horgászat, vadászat)
 • oktatási tevékenység (pl. gyermek és felnőttoktatás, ismeretterjesztés)
 • kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány) .
 • egészségügyi tevékenység (pl. kórházi és járóbeteg-ellátás, mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelki segítség nyújtás, közegészségügy)
 • szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészség károsultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, Önsegélyezés, rászorultak támogatása, humanitárius szervezetek)
 • környezetvédelmi tevékenység (pl. természetvédelem, talajvédelem, éghajlatvédelem, szennyezés megelőzés, zöldfelület védelem)
 • településfejlesztési és lakásügyi tevékenység (pl. helyi és regionális településfejlesztés, kommunális és közlekedésfejlesztés, közösségfejlesztés, ingatlantulajdonosok szervezetei, lakásellátás javítása)
 • gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység (pi. vállalkozások és szakmák támogatása, idegenforgalom fejlesztése, munkanélküliség kezelése, szociális foglalkoztatás)
 •  jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem, kisebbségvédelem)
 • közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, vagyonvédelem közlekedés-biztonság, bűnözök társadalmi rehabilitációja)
 • adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek (pl. többcélú és általános adományosztás, sport-szakmai és egyéb nonprofit szövetségek, civilugyi szolgáltatás)
 • nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi gazdasági, jogi, kulturális, baráti és cserekapcsolatok, határon átnyúló együttműködés)
 • Rendezvényszervezés, melynek keretében: Versenyek, vetélkedők, Kulturális estek, Színház-, mozilátogatás, ill. színjátszókör. filmvetítés, komoly ill. könnyűzenei koncertek szervezése és/vagy lebonyolítása, Színházi előadások megtartása, Színtársulatok befogadása.
 • Sportolási  lehetőségek körének bővítése  helyszín  illetve eszközök biztosításával
 • Egész napos foglalkozások szervezése mind a kultúra mind a sport körében
 • Határon túli magyar anyanyelvű gyermekek csereüdültetése, oktatási ösztöndíjak alapítása részükre
 • Katasztrófa helyzetekre felkészülés, a lakó környezet biztonságossá tétele Pl. a leromlott műemlék épületek megóvása, kijavítása
 • A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása