Az elsődleges feladata: a fogyatékos személyek saját lakókörnyezetükben való élés segítése, gondozása, ápolása. Az otthonukban, lakásukban történő

ápolás, személyes gondoskodás azt a célt szolgálja, hogy a fogyatékkal élő otthonaikban is megkaphassák mind azt a segítséget, amit általában csak

intézmények nyújtanak. Vagyis a lakókörnyezetükben nyújt komplex segítséget a mindennapi életvitelben. A fogyatékossággal élők állapotának figyelemmel

kísérése érdekében a gondozó kapcsolatot tart fenn az ellátott személy háziorvosával, szakorvosával, valamint a családjával.

A szolgálat munkájához tartozik még a megváltozott képességű emberek megmaradt munkaképességének, szaktudásának, az egészségkárosodásukból

eredő munkaképesség csökkenés okainak felmérése, kapcsolattartás a munkaügyi központokkal, a védett és félig védett foglalkoztatókkal és

kapcsolatfelvétel az elsődleges munkaerőpiaccal, a megváltozott képességűek részére a munkalehetőségek felkutatása.