Az alapellátás keretében Alapítványunk biztosítja a házi segítségnyújtást, olyan idős vagy rokkant emberek mindennapi szükségleteinek kielégítésére, akik saját otthonukban önálló életvitelre részben vagy teljesen képtelenek.

A házi segítségnyújtás feladata:

– A létfeltételek biztosítása

– A személyi és környezeti higiéné megteremtése

– Az egészségügyi, anyagi, jogi helyzet megőrzése, javítása

– Az elhagyatottság megszüntetése

– Az aktívitás megtartása

– A kulturális igények kielégítése

A házi segítségnyújtás igénybevétele:

A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntességen alapul. Az igénybevételi kérelmet az intézményvezető bírálja el, majd a két fél közötti megállapodással lép életbe.

Gondozási tevékenységek:

– A háztartás vitelének segítése (bevásárlás, mosás, takarítás)

– Meleg étel biztosítása

– Gyógyszeríratás, kiváltás

– Személyes gondozás (pl. fürdetés)

– Segítség a napi tevékenységek ellátásában

– Környezettel való kapcsolattartás segítése

– Szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése

– Előgondozást végző személlyel együttműködés